advocaat

Evelyn Jacobs is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

OPLEIDING

  • Master in de rechten – Universiteit Antwerpen – 2019

Carrière

  • LAWTREE Advocaten – sinds september 2019

VAKGEBIEDEN

Nieuws

WETTELIJK KADER Om het probleem van het aantal stijgende verkeersdossiers en de capaciteitsdruk op de Politierechtbanken te verlichten, is sinds 1 juni 2017 de procedure van het ‘bevel tot betalen’ overeenkomstig artikel 65/1 van het Wegverkeersreglement van kracht. Voordien werden overtreders die hun minnelijke schikking niet betaalden, gedagvaard voor de Politierechtbank.

Onze andere experten

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Lowie Dekrem is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Binnen LAWTREE Advocaten versterkt Liesbeth Peeters het departement omgevingsrecht.

E-mail

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

Lotte Geerts is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.