advocaat

Liesbeth Peeters

Binnen LAWTREE Advocaten versterkt Liesbeth Peeters het departement omgevingsrecht.

OPLEIDING

  • Master in de rechten – Universiteit Antwerpen – 2012

Carrière

  • Liesbeth is actief aan de balie sinds 2012 en heeft zich in haar carrière vooral toegelegd op het omgevingsrecht in de ruime zin.

VAKGEBIEDEN

Nieuws

De rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen wijzigt. De Vlaamse decreetgever beoogt hiermee te komen tot een meer oplossingsgerichte rechtspraak. Het wijzigingsdecreet werd gepubliceerd op 14 juni 2021 in het Belgisch Staatsblad, de wijzigingen zijn (grotendeels) in werking getreden op 24 juni.

Onze andere experten

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement vennootschapsrecht.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Lotte Geerts is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Anne-Sophie De Naeghel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Lowie Dekrem is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.