advocaat

Lotte Willemsens

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

OPLEIDING

  • Master in de rechten – Universiteit Antwerpen – 2016
  • Opleiding Evaluatie Menselijke Schade – KULeuven – 2022

Carrière

  • Schuermans Advocaten – 2016
  • LAWTREE Advocaten – sinds maart 2021

VAKGEBIEDEN

Nieuws

WETTELIJK KADER Om het probleem van het aantal stijgende verkeersdossiers en de capaciteitsdruk op de Politierechtbanken te verlichten, is sinds 1 juni 2017 de procedure van het ‘bevel tot betalen’ overeenkomstig artikel 65/1 van het Wegverkeersreglement van kracht. Voordien werden overtreders die hun minnelijke schikking niet betaalden, gedagvaard voor de Politierechtbank.

Onze andere experten

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Anne-Sophie De Naeghel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Sebastiaan Moeremans is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Liesbeth Peeters is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

E-mail

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Lotte Geerts is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Romy Verbrugghe is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement vennootschapsrecht.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.