advocaat

Margot De Gryse is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschaps- en commercieel recht.

OPLEIDING

  • Erasmus – Humboldtuniversiteit Berlijn – 2016
  • Master in de rechten – 2017
  • Master-na-master zee- en vervoerrecht – 2018

Carrière

  • LAWTREE Advocaten – sinds oktober 2018

VAKGEBIEDEN

Nieuws

De wet van 8 november 2020 ‘houdende de invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht’ treedt op 1 mei 2021 in werk

Onze andere experten

Astrid Engelen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement omgeving en vergunningen.

Ward Borgmans is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Nicolas Wesling is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen technologie & design en commercieel recht.

Niels Van den Heuvel is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Lowie Dekrem is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Sanne Van den Abbeele is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht, commercieel recht en technologie en design.

Stijn Adriaensens is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement omgeving en vergunningen.

Lotte Geerts is advocaat bij Lawtree Advocaten en is actief binnen de departementen technologie & design en commercieel recht.

Wouter Thibaut is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement bouw en vastgoed.

Cato Van der Wee is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en commercieel recht.

Laurence Demesmaeker is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Binnen LAWTREE Advocaten versterkt Liesbeth Peeters het departement omgevingsrecht.

E-mail

Geert Michiels is partner bij LAWTREE Advocaten en leidt het departement arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Alexander Roosen is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen de departementen vennootschapsrecht en arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Lotte Willemsens is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Evelyn Jacobs is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.

Elke De Cock is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement bouw en vastgoed.

Clara Van Gestel is advocaat bij LAWTREE Advocaten en is actief binnen het departement verzekeringen, aansprakelijkheid en verkeer.