Vakgebieden

Incasso

Onbetaalde facturen? LAWTREE Advocaten zorgt ervoor dat u krijgt waar u recht op heeft. Wij doen er alles aan om uw geld zo snel, efficiënt en kostenneutraal mogelijk te innen en treden daarbij op als onestopshop. U bezorgt ons uw facturen en wij creëren diezelfde dag nog een dossier voor u. Afhankelijk van de acties die u eerder al zelf ondernam, maken we een aanmaning op of bezorgen we uw dossier aan de gerechtsdeurwaarder, zodat de IOS- of de gerechtelijke incassoprocedure meteen kan starten.

Wij maken ons sterk telkens op korte termijn een zitting te kunnen laten doorgaan bij de bevoegde rechtbanken. Bij de opstart van de procedure kunnen we indien nodig al beslag leggen op roerende goederen of bankrekeningen om te garanderen dat uw schulden worden afgelost.

In incassodossiers waar er geen enkele discussie is, werkt LAWTREE Advocaten als volgt: geen resultaat, dan rekenen wij niets bijkomends aan. U moet enkel de kosten van de deurwaarder voorzien, die verplicht vooraf in rekening worden gebracht. Bij een succesvolle procedure kunnen deze aangerekend worden aan de debiteur. Bij een succesvolle incasso bestaat de vergoeding van Lawtree Advocaten uit het schadebeding, de opgelopen intresten en een eventuele rechtsplegingsvergoeding.

Heeft u een vraag of wil u meer informatie over dit vakgebied?
Contacteer ons